Przystosowanie pojemników do nowych wytycznych
Drodzy Państwo W związku z wygranym przetargiem na odbiór odpadów z sektora nr 4 Nowe Miasto - Północ informujemy, że do dnia 01.01.2015 jesteśmy zobowiązani do przystosowania pojemników do nowego systemu Read more