Jak praktycznie zorganizować miejsce na pojemniki do selekcji odpadów?

Chcąc dbać o środowisko naturalne, niezbędne jest segregowanie śmieci. Jeżeli zorganizujemy je w sposób praktyczny, nie będzie ono dla nas ani uciążliwe ani trudne. Jak zatem urządzić własny kąt do segregacji odpadów?

Na samym początku zaopatrzyć musimy się w trzy specjalne pojemniki:

  1. Na szkło, do którego wrzucać możemy zarówno szkło białe, jak i kolorowe.
  2. Na tak zwane odpady suche takie, jak plastik, papier, drewno, metal czy tworzywa sztuczne. Wrzucać możemy tutaj zarówno makulaturę, kartony, plastikowe butelki, opakowania po żywności, puszki aluminiowe, opakowania po konserwach, puste butelki po środkach czystości i kosmetykach, jak i folię, opakowania drewniane czy złom kolorowy. Pamiętajmy, że opakowania muszą być pozbawione zawartości i nie mogą być zabrudzone czy otłuszczone. Jeżeli zatem chcemy pozbyć się opakowania po oleju, maśle czy jogurcie, musimy wcześniej je wyczyścić. Wyrzucając butelki czy puszki, nie zapomnijmy o ich uprzednim zgnieceniu.
  3. Pozostałe odpady, których nie możemy umieścić w dwóch wymienionych wyżej pojemnikach.

Osoby mieszkające w domach jednorodzinnych, zaopatrzyć powinny się również w kompostownik, do którego wrzucać można na przykład liście, skoszoną trawę czy trociny.

Do żadnego z powyższych pojemników nie wolno wyrzucać żarówek, świetlówek, sprzętu elektronicznego, odpadów budowlanych, zużytych baterii oraz lekarstw i opakowań o nich. Tego typu odpady należy oddać do specjalnych punktów, które znajdują się w każdej gminie. Znajdziemy je także w sklepach z materiałami budowlanymi, sprzętem elektronicznym, a także aptekach. Odpady budowlane i gruz wywozić należy na wysypisko lub oddać w ręce firmy specjalizującej się w utylizacji odpadów remontowych takiej, jak na przykład Alkom. Firma zajmuje się wywozem zarówno gruzu budowlanego, jak i odpadów poremontowych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych, niebezpiecznych oraz nieczystości ciekłych. Więcej informacji na temat oferowanych usług znaleźć można na stronie: https://alkom.pl/uslugi/odpady/

02

Pojemniki na odpady oznaczone mogą być różnego rodzaju kolorami. Uzależnione jest to od zasad segregacji przyjętych przez daną gminę. Zamiast pojemników o ustalonych kolorach, zaopatrzyć możemy się w naklejki ze stosownymi oznaczeniami, które przykleja się na dowolne pojemniki na śmieci.

Niestety, nie w każdym domu czy mieszkaniu znajdzie się miejsce na trzy spore pojemniki na śmieci. Tutaj doskonałą alternatywę stanowią specjalne stelaże, do których wystarczy przymocować worki na śmieci.

Dlaczego warto jest segregować odpady? Przyczynia się to zarówno do ograniczenia zużycia, wody, energii, jak i zanieczyszczenia powietrza. Selekcja odpadów to także oszczędność – gminy pobierają bowiem mniejszą opłatę od mieszkańców segregujących śmieci.