Tel/Fax: 61 22 47 100 | Mail: biuro@alkom.pl
Follow us:

Dbałość o czystość oraz zewnętrzny wizerunek obiektów firm i instytucji są zasadniczym przedmiotem naszej działalności od wielu lat.

Wszelkie prace związane z codziennym utrzymywaniem czystości w pomieszczeniach i budynkach, wykonujemy w godzinach dogodnych dla naszego Klienta.

Wykonujemy pracę na terenie ogrodów prywatnych, zieleni przyzakładowej, a także na terenach ogólnodostępnych.

Profesjonalny wywóz nieczystości wymaga zaangażowania specjalistycznego i niezawodnego sprzętu.

Mycie pojemników na odpady komunalne, segregowane i mieszane odbywa się w trakcie ich odbioru z posesji klienta.