Tel/Fax: 61 22 47 100 | Mail: biuro@alkom.pl
Follow us:

Tereny zewnętrzne

Dbałość o czystość oraz zewnętrzny wizerunek obiektów firm i instytucji są zasadniczym przedmiotem naszej działalności od wielu lat.

 

W okresie letnio-wiosennym oferujemy:

W okresie jesienno-zimowym oferujemy:

  • usuwanie liści,
  • usuwanie nieczystości, śmieci,
  • zamiatanie ręczne i mechaniczne,
  • zabezpieczanie drzew i krzewów przed mrozem,
  • usuwanie skutków zimy: w okresie zimowym przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznego wykonujemy prace polegające na odśnieżaniu, udrażnianiu przejść i przejazdów, chodników, dróg dojazdowych, parkingów, schodów zewnętrznych, strefy wejść, strefy dostaw (posypywanie solą lub mieszanką solno-piaskową).

Kontakt z kierownikiem działu:

Adam Laube

Telefon: 604 244 148

Zdjęcia