Sprzedaż/dzierżawa pojemników na odpady
Od 1 września 2020 roku na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów (dot. pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne i Read more
Harmonogramy dla gminy Dopiewo [2017]
Poniżej znajdą Państwo aktualne harmonogramy wywozu odpadów oraz mycia i dezynfekcji pojemników dla gminy Dopiewo na rok 2017: Harmonogram wywozu odpadów - Gmina Dopiewo 2017 Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników Read more
Przystosowanie pojemników do nowych wytycznych
Drodzy Państwo W związku z wygranym przetargiem na odbiór odpadów z sektora nr 4 Nowe Miasto - Północ informujemy, że do dnia 01.01.2015 jesteśmy zobowiązani do przystosowania pojemników do nowego systemu Read more