Przystosowanie pojemników do nowych wytycznych

Drodzy Państwo
W związku z wygranym przetargiem na odbiór odpadów z sektora nr 4 Nowe Miasto – Północ informujemy, że do dnia 01.01.2015 jesteśmy zobowiązani do przystosowania pojemników do nowego systemu odbioru odpadów.
W najbliższym czasie nasi pracownicy będą realizować wytyczne umowy dotyczące oznakowania pojemników (umieszczenie transpondera i oklejenie pojemników zgodnie z wymogami GOAP).
W związku z powyższym prosimy  o udostępnienie pojemników do oznakowania
Z poważaniem
ALKOM