Zmiany w gospodarce odpadami od 1 września 2020r. dla nieruchomości niezamieszkałych

(nieruchomości niezamieszkałe to nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne m.in. sklepy, budynki/obiekty użyteczności publicznej, Rodzinne Ogródki Działkowe).

Zmiana przepisów, dot. gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 września 2020
daje właścicielom nieruchomości niezamieszkałych możliwość podjęcia decyzji o:

  • przystąpieniu do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny GOAP lub

  • podpisaniu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.

Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, świadcząca usługi odbioru odpadów oraz posiadająca niezbędne zezwolenia w tym zakresie, proponuje współpracę.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt:

e-mail: wywozy@alkom.pl, aldona.piatek@alkom.pl

tel. 61 22 47 113