Sprzedaż/dzierżawa pojemników na odpady

Od 1 września 2020 roku na właścicielach nieruchomości niezamieszkałych spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów (dot. pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady).

Firma Handlowo-Usługowa ALKOM posiada w swojej ofercie używane pojemniki na odpady. Istnieje możliwość zakupu lub dzierżawy pojemników. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami zapraszamy do kontaktu:

e-mail: wywozy@alkom.pl, aldona.piatek@alkom.pl

tel. 61 22 47 113